28 mars 2014

Ses Offline (Unga och kränkningar på nätet del två)

Detta är det två av fem i en serie bloggposter om unga och nätet. Den första delen behandlar Statens Medieråds kampanj No Hate, och deras  webbutbildningar för unga bloggare och moderatorer. Den andra Ungdomsstyrelsens uppdaterade arbetsmaterial Ses Offline. Den tredje tar upp Juridikinstitutets skrift Hat på nätet – Vad får du inte skriva på internet? (PDF) . Den fjärde tar upp aktuell statistik över ungdomar och kränkningar på nätet och den femte och avslutande sammanställer material och bra länkar.

Ses Offline är ett gratis metodmaterial om unga sex och internet för dig som jobbar inom högstadiet eller gymnasiet. Boken har har varit väldigt populär och har tryckts i över 35 000 exemplar och är nu ute i en ny utökad upplaga med ett nytt kapitel om näthat.

Den nya upplagan ser i skrivande stund inte ut att finnas som pdf-fil men lär dyka upp i dagarna. Du hittar den här. Till boken hör en dvd-skiva med tillhörande filmer till lektionsunderlaget, dessa går också att hitta på Youtube.

Du som håller i det här materialet är antingen en vuxen som på något sätt arbetar med unga. Kanske gör du redan ett fantastiskt arbete med att prata om sexualitet och internet med unga, Kanske känner du dig ny inför något av eller båda dessa ämnen. Detta är ett metodmaterial som ska inspirera, ge dig verktyg eller i vissa fall mod att lyfta dessa ämnen som vi kan lova är angelägna för de unga som du arbetar med. Syftet med materialet är att öppna för samtal om och förebygga ungas sexuella utsatthet på internet. (Ur bokens förord.)Varje lektion innehåller samma upplägg. En introduktion med bakgrundsfakta och statistik relevant till ämnet. Bakgrund till lektionen, varför det är ett relevant ämne att ta upp, belysa och diskutera. Att tänka på när man håller lektion med tips kring vad som är relevant att ha tänkt på inför lektionspasset. Själva lektionsupplägget med tillhörande filmer och diskussionsfrågor. Sedan följer ett antal olika övningar av typen rangordningar, heta stolen, diskussionsfrågor, påståenden, case att diskutera, rätt och fel-frågor med facit och dylikt, övningar man kan genomföra i klassen och som förhoppningsvis kan leda till bra diskussioner.

Lektionerna i boken är:
  1. Se mig – om hur man presenterar sig på nätet
  2. Det är svårt att säga att jag inte vill – om gränssättning
  3. Det är ju inte som att jag har prostituerat mig – om att ha sex mot ersättning
  4. Du ska dö din jävel – om kränkningar, hot och trakasserier på nätet
I slutet av boken hittar du dess förankring i skolans styrdokument och bra tips på webbplatser för stöd och fördjupning.

  1. No Hate Speech Movement (Unga och kränkningar på nätet del ett)
  2. Ses Offline (Unga och kränkningar på nätet del två)
  3. Hat på nätet (Unga och kränkningar på nätet del tre)
  4. Vad händer på nätet? (Unga och kränkningar på nätet del fyra)
  5. Material och länkar (Unga och kränkningar på nätet del fem)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar