27 mars 2014

No Hate Speech Movement (Unga och kränkningar på nätet del ett)


Detta är det ett av fem i en serie bloggposter om unga och nätet. Den första delen behandlar Statens Medieråds kampanj No Hate, och deras webbutbildningar för unga bloggare och moderatorer. Den andra Ungdomsstyrelsens uppdaterade arbetsmaterial Ses Offline. Den tredje tar upp Juridikinstitutets skrift Hat på nätet – Vad får du inte skriva på internet? (PDF). Den fjärde tar upp aktuell statistik över ungdomar och kränkningar på nätet och den femte och avslutande sammanställer material och bra länkar.


I måndags deltog jag i den konferensen No Hate Speech Movement arrangerad av Ungdomsstyrelsen och Statens Medieråd där de presenterade den nystartade kampanjen No Hate.


No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs i 37 olika länder. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.


No Hate, AV-Media Trelleborg CC-BY-SA

Av statistiken ovan ser vi att det är ett reellt problem vi diskuterar men hoppfullt i sammanhanget är att så många anser att det är ett stort problem, som Alive Bah Kuhne uttryckte det: Vi har inte förskjutit värdegrunden.

Den nylanserade sidan nohate.se innehåller mängder med användbart material för oss som jobbar i skolvärlden eller på annat sätt nära ungdomar och denna bloggpost kommer göra ett försök att gå igenom och presentera innehållet och hur det skulle kunna användas.

No Hate-kampanjens fokus ska vara:

Kunskapshöjande – Vad får man och vad får man inte göra på nätet? När får jag säga ifrån?
Stärkande – Hur kan jag göra skillnad?
Inspirerande – Vad har andra gjort?
Peppande Vi kan och jag kommer att våga!


Deras enkla grundråd för hur vi kan skapa ett trevligare klimat på internet där vi minskar kränkningar och övergrepp är samlade under rubriken Våra fyra tips, och bara dessa i sin enkelhet är bra att ha som utgångspunkt i diskussioner i klassrummet kring hur man bör bete sig mot varandra.
No Hate har även låtit några av Sveriges mest kända unga youtubare (dessa fyra har tillsammans hundratusentals prenumeranter och miljontals videovisningar!) illustrera budskapen i små korta filmer som är väl värda att titta på. Du hittar dessa under filmer.Sidan innehåller också ett antal podcaster, korta radioprogram där juridken kring näthat enkelt gås igenom och diskuteras. Till programmen finns ockå ett lärarmaterial med diskussionsfrågor anpassade till de respektive poddarna att ladda ner. Till frågorna finns dessutom i relevanta fall facit som stöd. Materialet inleds med dessa tänkbara ord:

Det finns förmodligen några i klassrummet som antingen själva varit utsatta, eller som utsatt
någon annan för liknande situationer som beskrivs i materialet. Därför är det viktigt att du som lärare inte moraliserar, skuldbelägger eller trivialiserar elevernas resonemang. Vinkla samtalet till att handla om omvärldens strategier för att undvika att situationerna sker igen, i stället för att ha fokus på den drabbades eventuella ansvar.

Sidan innehåller också ett antal affischer och foldrar färdiga att skriva ut och ha i klassrummet och annat metodmaterial att använda i klassrummet.

Om du jobbar med unga som själva bloggar eller är aktiva på sociala nätverk så är deras två kurser som du hittar under utbildning väl värda att titta på. Eller om du själv är intresserad av vilket ansvar man har som skribent och publicist på nätet.

r finns våra utbildningar och metodmaterial. Utbildningarna är till för att du som bloggare eller moderator ska kunna lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter, samt kunna få tips på hur du kan sätta upp regler på din blogg eller i ditt forum. 


Efter att ha gått igenom moderatorsutbildningen kan jag rekommendera alla att göra den för att få en bra överblick kring vad och hur man bör kommentera på nätet, något som också vi vuxna måste bli duktigare på. Den innehåller också en användarreglergenerator som på ett smidigt sätt skapar förhållningsregler att använda på sin blogg, sajt eller forum.

När du är färdig får du ett certifikat att sätta upp på ditt arbetsrum eller posta på din webbsida.

Är du osäker kring vilka lagar som reglerar kommunikation och publicering på nätet får du också en förtjänstfull genomgång på No Hate.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar