14 oktober 2013

QR-koder - alla med en digital enhet kan vara med!

QR-koder


Detta blogginlägg är en copy/paste-version av en återkoppling vi gjorde efter en workshop med Trelleborg kommuns Fritidspedagognätverk

Vi på AV-Media använder oss ofta av QR-koder för att interagera eller informera med våra åhörare. Eftersom detta inte är ett begrepp vi använder i vår vardagliga vokabulär kan en inledande förklaring vara på sin plats. Så här ser en QR-kod ut:
Testa gärna att scanna denna QR-kod. Du behöver en QR-läsare (tips: sök på "QR" i AppStore eller Google Play).
Med en smartphone kan man scanna QR-koden och det finns en uppsjö av gratis QR-läsare. Sök på "QR" i AppStore (för iPhone/iPad) eller Google Play (för Android), så kommer du få ett antal olika läsare att välja mellan. Testa gärna att scanna QR-koden på bilden - den innehåller ett meddelande...

När man scannar en QR-kod med en QR-läsare på sin surfplatta eller smartphone, skickas man automatiskt vidare till den information som QR-koden laddats med. En QR-kod kan innehålla:

  • En webbsida
  • En plats på en karta
  • Ett textmeddelande
  • En direktlänk till appar på AppStore eller Google Play
  • + en massa annat

En begränsning är att det inte går att lägga in en bild direkt till en QR-kod. Vill man hänvisa till en bild med en QR-kod, så måste man kunna nå bilden med en internetadress, vilket är enkelt att fixa. Under föreläsningen på Smygeskolan använde vi oss av appen Qrafter Pro för att skapa QR-koder. På Ystad kommuns Skolappar kan du läsa mer om hur man kan jobba med appen Qrafter Pro.


Detta blogginlägg är en copy/paste-version av en återkoppling vi gjorde efter en workshop med Trelleborg kommuns Fritidspedagognätverk
Fritidspedagognätverket hade en hel del kreativa och bra förslag till användningsområden för QR-koder på fritids, som vi nu tänkte redogöra för:

QR-aktivitet I: Roligare orientering

Börja med en QR-kod inomhus, som leder eleverna vidare ut på skolgården. För de mindre barnen kan man köra inomhus eller inom ett avgränsat område. QR-koderna ger hela tiden ledtrådar som leder fram till nästa QR-kod och slutligen till målet. Informationen som eleverna får kan även innehålla uppdrag, som måste slutföras för att hitta nästa kod. Avslutas med målgång under högtidliga former.

QR-aktivitet II: Ambulerande recept/Receptrundan

Eleverna samlas på en plats en bit från köket och får via QR-koder information om olika delar av ett recept. Allt innehåll till den färdiga rätten ges via QR-koder liksom bruksanvisningar och inhämtandet av ansvarig pedagog.

QR-aktivitet III: Filmvisningsinstruktioner

I QR-koderna finns alla instruktioner till hur eleverna får igång en film samt var de hittar det som behövs.

QR-aktivitet IV: Föräldrainformation

Istället för pappret som sitter på väggen med föräldrainformation (som snabbt glöms bort) finns det en QR-kod som fföräldrarna kan scanna. Fördelarna är att informationen följer med i föräldrarnas telefon/surfplatta och inte behöver memoreras eller fotograferas. En annan fördel är att föräldrarna hänförs över hur långt fritidsverksamheten kommit i sitt IKT-arbete... :)

QR-aktivitet V: Ordjakt

Eleverna får leta efter ett visst ord och till sin hjälp får de information via QR-koder som spridits ut pån strategiska platser.

QR-aktivitet VI: Tipsrunda med uppdrag

En tipsrunda där frågor och uppdrag ges via QR-koder. Eftersom deltagarna har med sig en smartphone eller surfplatta kan dessa användas till att dokumentera svar på frågor och foto/film som bevis för att uppdragen är slutförda.

En i alla avseenden imponerande lista över förslag från fritidspedagognätverket, inte sant?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar