18 oktober 2013

Kodu Game Lab - enkel spelprogrammering

I måndags utlyste organisationen code.org "The Hour of Code", för att belysa behovet av att sprida datorprogrammeringens evangelium. I ett välutvecklat kunskapssamhälle som det svenska kommer en stor del av framtidens jobb att kräva kunskap om hur datorer och datorprogram fungerar. En del hävdar att programmering är framtidens språk och jag är faktiskt beredd att hålla med.

Det finns ett uttryck som lyder "för 30 år sedan hade 5 % av befolkningen datorer, men 95 % av dessa visste hur de fungerade - idag är läget det omvända". Att kunna programmera innebär att man har en betydligt bättre förståelse för det som händer "bakom programmen" man använder. För elevernas del utgör dessa program till övervägande del spel. Låt oss därför titta på hur man kan kombinera elevernas vurm för spelande med programmering.

Det finns en uppsjö av förenklade programmeringsverktyg som låter användaren få en första inblick i programmeringens sköna värld.

Kodu

Det jag hade tänkt att vi skulle titta på heter Kodu och är ett gratisprogram som utvecklats av, det inte helt okända mjukvaruföretaget, Microsoft. Du kan ladda ner Kodu gratis här. När du väl har installerat programmet är det dags att skapa ditt första spel. Jag har gjort en videoguide till hur du kommer igång. Längst ner i detta inlägg finns fler guider om du vill fortsätta att utforska vilka möjligheter som ryms på egen hand.
Programmera ditt första spel med Kodu

Att programmera innebär att du berättar för datorn vad den ska göra. Exempelvis: "Om jag trycker på tangentbordet ska du skriva respektive bokstäver på skärmen". Om...så... är fundamentala satser inom all programmering. Här följer nu ett mycket enkelt exempel på hur du programmerar ditt första spel i Kodu:


Kodus communitysida finns massor med fler tips, tricks och naturligtvis spel, att ta del av. Lycka till med programmerandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar