16 oktober 2013

Flipped Classroom - det omvända klassrummet


Flipped-Classroom,  by AJC1AttributionShare Alike  

Har man följt nyheterna inom skolvärlden de senaste veckorna, så är det ett ämne som har stått ut i flödet: läxor. 

Det har publicerats artiklar i de flesta stora svenska dagstidningar exempelvis i DN, SvD, SDS och Aftonbladet för att nämna några. Vad har då den heta läxdebatten för koppling till rubriken till detta inlägg?

För att besvara denna fråga är det nog bäst om vi börjar med att förklara vad Flipped Classroom innebär.

Lite förenklat kan man säga att i "traditionell undervisning" används stora delar av lektionen till genomgångar av det stoff som det är tänkt att eleverna ska lära sig. När väl stoffet är genomgånget tilldelas eleverna olika arbetsuppgifter att jobba med för att befästa och eventuellt fördjupa sina kunskaper inom området. De arbetsuppgifter som inte hinns med under lektionen blir till läxa.

Flipped Classroom innebär att man jobbar omvänt. Genomgångarna av stoffet görs hemma och hela lektionstiden används till att befästa och fördjupa kunskaperna. Det finns en stark betoning på att använda de senaste årens landvinningar inom den digitala tekniken för att jobba enligt Flipped Classsroom-metoden. Vi låter Sveriges "Flipped Classroom-guru", Daniel Barker, förklara hur det kan gå till i följande lilla film från Pedagog Stockholm:


Fördelarna enligt Barker är:

  • Mer tid till att arbeta med uppgifter under lektionstid
  • Mer tid med lärarstöd
  • En chans att utvärdera sina förklaringar när man får se och höra sig själv i aktion
  • De elever som behöver kan se genomgången flera gånger
Kopplingen till debatten om läxor framstår nu förhoppningsvis som lite tydligare än i inledningen till detta inlägg. Om alla elever har tillgång till en dator eller annan digital enhet som kan kopplas till internet, så har man tagit ett stort steg mot likvärdiga läxor om man använder sig av metoden. Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar större roll om uppgifterna görs i hemmet än om de görs i skolan.

Vilka resurser behövs för Flipped Classroom?

Eftersom vi ofta håller kurser i och om metoden har vi en liten presentation, som vi gärna delar med oss av:

Tryck på"Start Prezi" och använd sedan pilarna för att navigera dig fram eller tillbaka i presentationen.

En digital kamera av något slag, ett konto till en webbaserad videouppladdningstjänst (som YouTube) och ett nyfiket förhållningssätt till moderna pedagogiska metoder.

Sist men inte minst kan man fråga sig om detta fungerar. Med fungerar menar jag om elevernas resultat och kunskapsnivåer ökar. Svaret på det finns att läsa i en nyligen publicerad artikel om den ovannämnde Daniel Barker.

Naturligtvis ställer vi på AV-Media mer än gärna upp och hjälper lärare inom Trelleborgs kommun som vill testa Flipped Classroom. Tveka således inte att höra av er!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar