21 augusti 2013

En-till-en och lite tankar kring IKT-pedagogik

En-till-en på Söderslättsgymnasiet

I förra veckan var vi inbjudna till Söderslättsgymnasiet för att diskutera vad man bör tänka på när varje elev i klassrummet har tillgång till en dator, så kallat en-till-en. Söderslättsgymnasiet håller detta läsår på att införa en-till-en inom allt fler av sina gymnasieprogram. Vi som jobbar som IKT-pedagoger på AV-Media är båda utexaminerade gymnasielärare i grunden och faktum är att vi tillsammans bara har en termins erfarenhet av att jobba med elever utan en-till-en - av sammanlagt 15 år.

Med tanke på vilket kraftfullt verktyg IKT är för att hitta, hämta, skapa och redigera information och media ser vi väldigt positivt på den utveckling som nu pågår inom Trelleborg kommuns skolor.

Vårt upplägg utgick från den presentation som du kan beskåda nedan och vi började med att presentera statistik över ungdomars internetanvändande för att sedan jämföra detta med lärarnas internetanvändande.Vi varvade diskussionsfrågor kring hur lärarens pedagogiska upplägg förändras, med att titta översiktligt på det som, lite drastiskt, kallas för det omdefinierade lärandet. Om du inte stött på denna term tidigare kan du titta på klippet nedan.Avslutningsvis, vilket ni kan se i presentationen ovan, informerade vi om våra egna och våra insamlade erfarenheter av vad man bör tänka på vid införandet av en-till-en.

Inom bildningsförvaltningen håller vi för närvarande på att införa en IKT-strategi, som förhoppningsvis kommer att vara till hjälp nu när allt fler skolor satsar på en-till-en. Vi som tycker att IKT hör till såväl sam- som framtiden känner en stor entusiasm till att vår kommun nu hoppat på tåget på allvar. De pedagogiska möjligheterna är oändliga om verktygen används på rätt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar