21 maj 2013

Dr. John i Skurup

AV-Media och Skoldatateket var på plats i Skurups kommunhus, när en av de stora datortillverkarna anordnade ett seminarium. Med på seminariet var fil dr i pedagogik, John Steinberg, som under en timme diskuterade bland annat digitalt flow och konsekvenserna av ett digitaliserat klassrum där alla är uppkopplade. Vi har valt att återge den sistnämnda delen i detta inlägg.

Steinbergs syn på den "nuvarande modellen"


Som utgångspunkt presenterade Steinberg sin syn på den nuvarande svenska utbildningsmodellen:

Steinberg1, Av-Media, CC-BY-SA
Steinberg menade att den rådande skolpolitiken försöker stödja den ovanstående modellen genom öka kontroll och styrning, vilket manifesterar sig som:

 • Ändrade styrdokument (läroplaner, skollag och förordningar)
 • Lärarlegitimationer införs
 • Utökade skolinspektioner och införande av en ny myndighet, Skolinspektionen
 • Förändringar i lärarutbildningen
 • Förändringar i betygssystemet
 • Inför fler nationella prov
 • Krav på mer och utförligare dokumentation och mätningar

Enligt John Steinberg är i princip allt det ovanstående kontraproduktivt sett till det lärande man efterfrågar. Dessutom innebär den pågående digitaliseringen inom skolan att man som lärare delvis tappar kontrollen över det som visas på bilden ovan. För när alla elever har tillgång till digital teknik uppkopplad mot internet blir kontrollen över vad, hur, när, hur länge, av vem och med vem man ska lära sig avsevärt mindre sett ifrån lärarhåll. Den digitala tekniken erbjuder en enorm flexibilitet när man ska besvara dessa frågor.

Lärarens roll i det digitala klassrummet


Kommer lärarens roll i det digitala och uppkopplade klassrummet att reduceras till en passiv åskådare? Absolut inte, menade Steinberg. Snarare tvärtom. Lärarens roll i det digitaliserade och uppkopplade klassrummet är viktigare än någonsin. Steinberg presenterade en lista över lärarens viktigaste roller inom ovanstående kontext:

 • som handledare, mentor och coach
 • som organisatör och ramgivare
 • som kravställare och kvalitetssäkrare
 • som uppföljare och feedbackgivare
 • som uppmuntrare av både innehåll och förmågor
Det sämsta läraren kan göra är att träda tillbaka och bli en "resursperson", menar Steinberg. I dagens klassrum där den digitala tekniken och internet tar ett självskrivet och stort utrymme är de tre pedagogiska nyckelorden handledning, struktur och uppföljning.

Som kuriosa vill jag slutligen delge att såväl AV-Medias som Skoldatatekets representanter satt och nickade instämmande genom stora delar av John Steinbergs föreläsning...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar