25 mars 2013

Filmarkivet.se - Arkivfilmer att använda i undervisningen

Filmarkivet.se som är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket samlar svenska arkivfilmer fria att visa och använda i undervisningen.

"På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle."

Du kan tillexempel se den första svenska filmen, Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan från 1897 eller Försäkringskassan kända reklamfilmer om föräldrapenning med Janne Loffe Carlsson och Hoa Hoa Dahlgren från sent 70-tal.

Sidan har en föredömlig sökfunktion där du kan sortera dina resultat på typ av film och vilka decennier du är intresserad av och fungerar utmärkt som tidsdokument i samhällskunskap- eller historieundervisning. Det kan också vara tacksamt att diskutera hur män och kvinnor porträtteras annorlunda genom årtiondena. Filmerna presenteras med en informationstext som sätter filmen i ett sammanhang. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar