26 mars 2013

Återkoppling fortbildningsdag för pedagoger i särskolan

Annas Appar, AV-Media, CC-BY-SA

Den 19 mars var AV-Media och Skoldatateket inbjudna att hålla korta föreläsningar för pedagoger som jobbar inom särskolan på deras fortbildningsdag. Dagens innehåll kretsade kring iPads och dess förtjänster som pedagogiska verktyg.

Anna Gudmundsson på Skoldatateket inledde dagen med att presentera ett stort antal appar att använda för att träna olika färdigheter och stimulera nyfikenhet och kreativitet. Ett antal av dessa appar finns länkade på Skoldatatekets mycket läsvärda blogg.
Parallellt med Annas föreläsning gick Jonatan Folke från AV-Media igenom grunderna i vad en iPad är och hur den kan användas i undervisning. Presentationen hittar du här.

Ola Nilsson pratade sen om film och media och hur iPaden förtjänstfullt kan användas som ett verktyg för att dokumentera och vara kreativ inom bildmediet. Olas presentation hittar du här.

De appar Ola tog upp och pratade om var:

Stop Motion

Filmredigering


"Teater-appar"

Sock Puppets (iPad, 28 kr)
Puppet Pals 2 (iPad, 35 kr)

Kontakta gärna AV-Media om ni vill lära er mer om hur man kan använda film i den pedagogiska verksamheten så genomför vi en workshop tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar