12 november 2012

Svenskarna och Internet - Statistik och infografik

Down by the river, AV-Media, CC-BY-SA

Stiftelsen .Se har släppt sin årliga rapport Svenskarna och Internet [PDF] som är spännande läsning för oss som jobbar inom skolvärlden. Vi kan bl.a. läsa att:
En tydlig tendens i rapporten Svenskarna och Internet 2012 är att Internetanvändningen fortsätter gå nedåt i åldrarna. Den största ökningen står skolbarn i låg- och mellanstadiet för, men även hälften av alla treåringar och två av fem tvååringar använder sig av Internet. Det blir också allt vanligare att koppla upp sig via smarta telefoner och surfplattor. På två år har ytterligare en tredjedel av svenska folket skaffat sig tillgång till mobilt Internet. Nu har fler än varannan svensk en uppkopplad mobil. 
Många barn och ungdomar har konstant tillgång till Internet i sina telefoner och därigenom tillgång till verktyg och resurser vi inte kunde drömma om för bara tio år sedan. Vad gör det med skolan? Hur behöver vi anpassa oss till det förändrade medieklimatet när allt läraren säger på en handvändning går att slå upp på Wikipedia?

Ju mer lärplattor och datorer vi har ute i skolan desto mer förändras lärarens roll. Frågor om källkritik, informationssökning och redovisningsformer blir viktiga att diskutera och förhålla sig till. Vi på AV-Media hjälper gärna i dessa frågor som rör användningen av teknik i skolan.

På  Statens Medieråds sida Mediebarn som jobbar med säker Internetanvändning bland barn och unga kan vi läsa att 54 % av barnen mellan två och fem år använder Internet på sin fritid. I nästa åldersspann, fem-nio, har procentsatsen ökat till 95 %!

Det är således viktigt att vuxna och pedagoger också behärskar nätet och alla dess tjänster och resurser som där döljer sig.

Är man intresserad av vad barnen i de olika ålderskategorierna gör på nätet rekommenderas att man går in på sidan och läser. Vad gör barnen på nätet som är så spännande och hur kan vi överföra och inkorporera dessa aktiviteter i skolan? Christina Löfving som ligger bakom den mycket uppskattade och spännande bloggen itmamman.se har skrivit en mycket läsvärd bok som heter
Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen - Så skapar vi en relevant skola utifrån LGR11 som varmt rekommenderas.

Christina fokuserar i boken mycket på att elevernas kreativa kraft kommer fram när de använder datorer och spelar spel:
Att läsa, spela dataspel och vara på internet där ungdomarna tvingas lita på och använda sin språkliga förmåga ger mycket bättre resultat än om de bara tittar på film eller lyssnar på musik. Att producera är viktigare än att konsumera. (Christina Löfving 2012, sid 32, min kursivering)

Tekniksidan Pingdom har ställt samman internetstatistiken från .Se i en grafiskt enkelt överblickbar infografik. Titta gärna på den tillsammans med era elever och diskutera och fundera på vad dessa siffror egentligen innebär för Sverige, skolan och de själva. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar