15 november 2012

Infografik - Visualisera mera!

Infografik, eller informationsgrafik, har fått ett rejält uppsving i media de senaste åren och en genomarbetad och snyggt presenterad infografik är ett effektivt sätt att presentera mängder med fakta och statistik på ett övertygande sätt.

Bra infografik kombinerar diagram, statistik, tidslinjer, bild, text och ikoner på ett estetiskt och grafiskt tilltalande sätt. Se t.ex. jämförelsen mellan Encyklopedia Braittanica och Wikipedia här nedan.

The End of an Era, statista, CC-BY
I det här fallet tjänar infografiken som ett synnerligen effektivt sätt att visa på skillnaderna mellan de två informationskällorna. Att få samma information i ren textform hade inte haft samma genomslag, något man märker på dagstidningarnas ökade användning av metoden. Man ska som alltid ha i åtanke att infografik oftast skapas med ett mål för ögonen, man har en poäng man vill förmedla, må den vara politisk eller annan, och denna kombination av olika presentations- och informationsformer är ett starkt medel.

Infografiken nedan av okänd skapare sätter på ett roligt sätt fingret på en del av den inbyggda problematiken i mediet


Diagrams Rule: A Satirical Look at Infographics
Källa

Att skapa infografik i skolan är ett roligt sätt att variera presentationsformerna. Man kan antingen göra det med mer klassiska skolverktyg som papper, penna och sax alternativt göra sina diagram och statistik i Excel eller Keynote och exportera den till Word eller Pages och göra den grafiska utformningen där. Det öppnar upp för många intressanta diskussioner kring hur statistik i olika former kan användas och manipuleras för att presentera ett budskap.


Hur gör man en bra infografik? Några framstående svenska grafiker delar med sig av sina bästa tips.

Exempel som visar på ett flertal olika sätt att använda mediet hittar man på visualys sammanställning över 20 bra infografik-exempel från 2011.

Skapa din egen infografik över ditt Facebook- eller Twitterkonto med dessa verktyg. Ett kul sätt att komma igång! 

Visual.ly samlar i skrivande stund över 24 000 olika infografik-exempel, här går det att hitta mängder med matnyttigt att använda i undervisningen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar