9 november 2012

Alla filmers filmhandledning - för alla år

Hiking on the bike, Kalexandersson, (CC-BY-NC-SA 2.0)Svenska filminstitutet, SFI, lanserar nu en filmhandledning för alla filmer som de inte gjort filmhandledningar till. Målgruppen är årskurs 1 till gymnasiet (!) och den ska alltså fungera till alla filmer. Kan detta verkligen fungera? Avgör själv genom att läsa handledningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar