1 oktober 2012

Studiedag på  Liljeborgsskolan 24 september


Ola kikar på Prezi, AV-Media, CC-BY-SA-NC
Liljeborgsskolan har påbörjat ett proaktivt arbete med att förbereda skolans pedagogik för en 1-1 satsning. Med utgångspunkter i Puenteduras SAMR-modell och Blooms taxonomi har Liljeborgsskolan som mål att omdefiniera sin pedagogik. När samtliga elever har tillgång till en dator med internetuppkoppling ställer detta andra krav på lärarens metodik. Vi har tidigare skrivit om TÄNK OM-konceptet och det är också detta som Liljeborgsskolan har som utgångspunkt i sitt förändringsarbete. Vi från AV-Media fick en inbjudan av Ulf Jakobsson, rektor på skolan, om att förevisa olika publiceringsverktyg. I samspråk med Ulf och lärspridarna på Liljeborgsskolan valde vi ut:


  • WIX - ett verktyg som låter dig på ett relativt enkelt och snabbt sätt både skapa och publicera webbsidor.
  • Blogger/Blogspot - ett gratis och lättanvänt bloggverktyg
  • Google Formulär - ett gratis verktyg som låter dig göra bland annat utvärderingar, anmälningsformulär och undersökningar direkt på webben.
Vi var djupt imponerade av det engagemang och den framåtanda som råder i detta projekt. Tjugotalet pedagoger kom igång med bloggar och hemsidor bara under förmiddagen och det diskuterades ömsom teknik och ömsom pedagogiska användningsområden.

Att jobba förberedande på det sätt som Liljeborgsskolan gör inför en 1-1-satsning tycker vi är föredömligt. Lärarna kommer att ha ett batteri av färdigformulerade idéer och metoder, när tekniken lyfts in i klassrummet. Mycket kommer att vara vunnet genom dessa förberedelser. Vi önskar lärare och skolledning på Liljeborg all lycka till i det fortsatta arbetet. Vi finns till hands om ni behöver hjälp med IKT- och mediepedagogiska tips och tricks.

Guider till publiceringsverktygen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar