5 oktober 2012

Framtidens läromedel 2012: Arne Trageton - Skriv-läs med dator

Alla som har engagerat sig i metoden Att skriva sig till läsning, ASL, har förmodligen stött på Arne Trageton som är lärarutbildare och forskare på högskolan Stord i Haugesund, Norge. Att Trageton brinner för ASL är synnerligen uppenbart för alla som har sett hans föreläsningar. I Malmö diskuterade Trageton främst det lilla, men övertygande, stöd inom den pedagogiska forskningen som finns för ASL. För er som inte har hört talas om ASL finns det en bra översiktlig genomgång på denna länk. 


På bilden ser vi en jämförelse mellan de elever som fått skriva sig till läsning på PC (PC) i jämförelse med elever som lärt sig skriva enligt traditionella metoder (Hand). Studien, från 2002, finns att läsa här (Word).  Bild: AT i Malmö, AV-Media, CC-BY-SA-NC 


En av Arne Tragetons käpphästar stöder sig på forskning kring barns motoriska utveckling. Många elever saknar den motorik som krävs för att forma bokstäver med penna i skolans tidigaste år. Pojkars motorik ligger i snitt ett år efter flickornas och att misslyckas i tidig ålder med handskrivningen, kan enligt Trageton ge negativa konsekvenser långt upp i åren. ASL kräver en dator med ordbehandlare, som är kopplad till en skrivare. Någon 1-1 satsning är inte eftersträvansvärt enligt Trageton. En dator till två elever, 2-1, är "tio gånger bättre än 1-1". Anledningen till detta är att fler elever vid datorn skapar incitament för samtal och samarbete elever emellan. Enligt Trageton är 1-6 den ultimata datortätheten i F-3. 


AT i Malmö 2, AV-Media, CC-BY-SA-NC


Det är kul att lyssna på och se Arne Trageton. Han är full av energi och har lösningar på alla problem som ASL kan tänkas ge upphov till. Datorkostnader är inga problem, exempelvis. Vi slänger så många fungerande men gamla datorer i Sverige att vi skulle kunna utrusta varenda F-3 klass med de datorer som behövs. 

I Ystad hade man under 2002-2008 ett stort ASL-projekt där alla klasser i F-2 ingick. Resultaten som finns att läsa på Ystads hemsida talar för sig själva:


  • Lusten att skriva blir större
  • Intresset för läsning ökar
  • Lättare att samarbeta kring texter
  • Texterna blir bättre och mer innehållsrika
  • Lättare att skriva för elever med motoriksvårigheter
  • Eleverna kan läsa vad de andra har skrivit
  • Eleverna lär sig stor bokstav och punkt snabbare
  • Naturlig koppling mellan versaler och gemener


Det finns, förutom länkarna i texten ovan, en uppsjö av bloggar och informationssidor på webben om ASL, om du vill veta mer. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar