18 oktober 2012

Bilder i skolan? Regler och villkor i skolkopieringsavtalet

SBG, AV-Media, CC-BY-SA
Vi som jobbar inom skolan är ofta medvetna om att man inte får använda bilder hur som helst på grund av upphovsrätten.

Vad som  dock inte verkar ha slått igenom är kunskap om hur Skolkopieringsavtalet fungerar som gäller för lärare och elever inom Trelleborgs kommun.
Grundprincipen i Skolkopieringsavtalet är att lärare och elever får använda andras texter, noter och bilder från t.ex. Internet i skolarbetet om ett antal villkor uppfylls. Dessa regler gäller för förskolan, grund- och gymnasieskolan, Komvux, SFI, YH- och uppdragsutbildning.


Du och dina elever får:

  • Använda offentliggjorda texter, noter och bilder, t.ex. bilder som man hittar på Internet, i böcker, tidningar, tidskrifter osv.
  • Eleverna får ha tillgång till materialet i digital form via en intern undervisningsplattform (vars åtkomst är begränsad till skolans personal och elever) eller via mail inom undervisningsgruppen. Läraren får även skanna in och skriva ut material med stöd av Skolkopieringsavtalet till sina elever.

Villkor som dock måste uppfyllas:

  • Materialet får inte spridas till andra än skolans lärare och elever. Materialet får således inte spridas till personer utanför skolan t.ex. genom att läggas ut på bloggar. 
  • Det är tillåtet att kopiera motsvarande 15 A4-sidor från digital förlaga, exempelvis från en nyhetssajt på nätet. Från en och samma digitala förlaga får man alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor till samma elev under samma kalenderhalvår.
  • Lärare och elev får kopiera enligt 15/15-reglen från en pappersförlaga, t.ex. en bok eller tidning, till samma elev per kalenderhalvår.
  • Du måste ange upphovsmannens namn (t.ex. författaren, kompositören, fotografen) och källan varifrån du hämtat materialet.
  • Bara om det finns en normal tillgång på förlagsutgivna läromedel i ämnet får lärare och elever kopiera enligt 15/15-regeln ur ett förlagsutgivet läromedel.
  • Dessa regler gäller inte för film, inspelad musik, radio- och tv program, datorprogram och engångsmaterial. Reglerna gäller inte heller för digitalt lagrat verk då skolan genom särskilt avtal reglerat hur materialet får användas. 
Detta öppnar upp för ett friare och mer kreativt arbete med hjälp av bilder i skolan, glöm dock inte att det kan vara bra att diskutera och arbeta med upphovsrätt och Creative Commons i skolan då skolkopieringsavtalet inte gäller för eleverna utanför skolan. 

Läs mer här:


Bildresurser med fria eller Creative Commons-licensierade bilder:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar