18 juni 2012

Inspirerande resurser lagom till sommaren

[caption id="attachment_2201" align="alignleft" width="169" caption="Beast of burden, AV-Media, CC-BY-NC-SA"][/caption]

Lagom till sommaren drar Lärarförbundets konferens lärardagarna igång. Är man inte på plats kan man se t.ex. Sven Eric Liedmans anförande här.

URs serie Pedagogikens retorik finns tillgängligt strömmande och beskrivs av UR såhär:

"Hur hittar du som lärare den nödvändiga kontakten till dina elever? Och hur gör man för att få alla elever att vilja delta? Fyra lärare, från lågstadiet till gymnasiet, får gå en kurs i pedagogisk retorik med Tina Kindeberg, docent i både retorik och pedagogik. De medverkande lärarna är Johanna Söderström, Benita Holmgren, Agneta Siverhäll och Oskar Persson."

Är man intresserad av specialpedagogik kan kanske Hjärnan och lärandeprocessen vara av intresse som ingår i deras serie där även program om dyslexi och andraspråk, och aspekter kring Asberger och ADHD diskuteras. Sevärt!

"Carl E Olivestam, forskare neurodidaktik, prorektor och biträdande professor vid Strömstad Akademi. Som lärare bör jag känna till var den stora aktiviteten är någonstans i elevernas hjärnor. Eleven visar störst aktivitet i hjässloben, center för motorik och rytm, om materialet är oreflekterat. Lärare arbetar ofta i pannloben där arbetsminnet finns. Det går att träna upp. All bearbetning av information äger rum i arbetsminnet. I kritiska situationer går aktiviteten över till amygdala. Till exempel om läraren undervisar om den elektriska spisens uppbyggnad och konstruktion och eleven bränner sig på plattan. Då blir det bara amygdala som jobbar. Det enda eleven minns blir "det här var obehagligt, det ska jag undvika"."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar